Cách làm bánh bao cả cần – How to make steamed bun – How to make Chinese pork bun- How to make baoziSau khi tìm kiếm, xem và nghiên cứu cách làm của nhiều đầu bếp Youtube, cũng như đã sưu tầm đầy đủ nguyên liệu và dụng cụ. Cả nhà chúng em bắt đầu làm cả cần.
After searching, watching and researching the ways of Youtube chef are made , as well as collecting enough materials and tools. Our family began to make steamed bun.

?‍? Ingredients:

* Dough:
– Vinh Thuan dumpling flour: 1bag (Yeast included)

– Extra power (bột áo): 2tbsp take from dumpling flour bag
– Cooking oil: 1tbsp
– Sugar: 100gr
– Whole milk: 220ml
– Steamed bun mold: size 8cm:

– Parchment paper : 8 pcs (square 9cm)

* Filling:
– Celery chopped (Peel outside layer): 1 branch
– Shallot chopped: 3 small bulbs
– Onion chopped: 1 small bulb
– Green onion chopped: 1 branch
– Black fungus (nấm mèo) chopped: 2 pcs
– Jicama root (củ sắn) chopped &
squeeze out all the water: 1/2 root
– Chinese style sausage (lạp xưởng) boiled soft:
Slice into 8 pieces
– Ground pork with fat (thịt nạc heo xay có mỡ):
300gr
– Fresh pork paste (Giò sống): 150gr
– Cilantro: 8 leaves
– Quail egg: 8 eggs
– Sugar: 1.5tsp
– Black pepper: 1.5tsp
– Oyster sauce: 1.5tsp
– Sesame oil: 1.5tsp
– Chicken powder (bột nêm): 1.5tsp

* White vinegar: 2tbsp pour in boiling water before steaming to make buns more white

About nhatrangtravel

Check Also

Cách Làm Kem Bơ Túi Dẻo Mịn Thơm Ngon Tại Nhà Có Bí Quyết Đặc Biệt Chưa Ai Chia Sẽ

Cách Làm Kem Bơ Túi Dẻo Mịn Thơm Ngon Tại Nhà Có Bí Quyết Đặc …

Leave a Reply